Kluczowe pojęcia w świecie automatycznego nawadniania

Ten słowniczek został stworzony z myślą o osobach, które stawiają pierwsze kroki w świecie systemów nawadniania – zarówno dla tych, którzy planują nową instalację w swoim zielonym zakątku, jak i dla tych, którzy pragną pogłębić wiedzę na temat funkcjonowania już posiadanych systemów nawadniania.

Dysza: Element systemu nawadniania, który kontroluje ilość i kierunek wypływającej wody. Wybór odpowiedniej dyszy jest kluczem do skutecznego i efektywnego nawadniania.

Dolot do linii kroplującej: Punkt, w którym woda jest dostarczana do systemu nawadniania kropelkowego. To tutaj woda jest wprowadzana do systemu i przepływa przez linie kroplujące.

Elektrozawór: Urządzenie elektryczne służące do kontrolowania przepływu wody w systemie nawadniania. Umożliwia zdalne otwieranie lub zamykanie przepływu wody w poszczególnych sekcjach systemu.

Emiter: Urządzenie w systemie nawadniania kropelkowego, które kontroluje ilość wody dostarczanej bezpośrednio do roślin. Emitery zapewniają równomierne dostarczanie wody w określonych ilościach.

Filtr: Element systemu nawadniania służący do usuwania zanieczyszczeń z wody, tak aby nie zatykały dysz i innych elementów systemu.

Kabel do nawodnień: Kabel służący do połączenia elementów elektrycznych systemu nawadniania, takich jak elektrozawory czy sterowniki.

Kolektor: Główny rurociąg dostarczający wodę do poszczególnych sekcji systemu nawadniania.

Magistrala: Główny rurociąg przesyłowy w systemie nawadniania, który dostarcza wodę z głównego źródła do poszczególnych sekcji lub stref nawadniania.

Nawadnianie kropelkowe: System nawadniania, który dostarcza wodę bezpośrednio do korzeni roślin w postaci kropel, minimalizując straty wody spowodowane parowaniem.

Prędkość wody: Szybkość, z jaką woda przepływa przez system nawadniania. Ważne jest monitorowanie tej prędkości, aby zapewnić skuteczne nawadnianie i unikać nadmiernego obciążenia systemu.

Rurociąg boczny: Mniejszy rurociąg odgałęziający się od głównego rurociągu magistralnego, który dostarcza wodę do określonych stref nawadniania.

Sekcja: Określona część systemu nawadniania, która może być kontrolowana niezależnie od innych sekcji. Dzięki temu można nawadniać różne części ogrodu w różnym czasie.

Sterownik nawadniania: Elektroniczne urządzenie służące do programowania i kontroli systemu nawadniania. Umożliwia automatyczne włączanie i wyłączanie nawadniania w zaprogramowanych godzinach.

Straty ciśnienia: Zmniejszenie ciśnienia wody w systemie nawadniania spowodowane oporem przepływu wody przez rurociągi, dysze i inne elementy systemu.

Wydajność: Ilość wody, która może być dostarczana przez system nawadniania w określonym czasie.

Wydatek wody: Całkowita ilość wody zużywanej przez system nawadniania w określonym czasie.

Złączka: Element łączący poszczególne segmenty rurociągów w systemie nawadniania. Służy do łączenia, rozwidlenia lub zmiany kierunku przepływu wody.